ASUS CG8580 user manual download (Page 44 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 88
44
Kapitel 4: Använda din dator
SVENSKA
3.
När du är klar högerklicka på ikonen för minneskortenheten på
Computer (Dator)
-
skärmen, klicka sedan på
Eject (Mata ut)
och ta sedan bort kortet.
Ta aldrig bort kort under eller omedelbart efter läsning, kopiering, formatering eller radering
av data på kortet eftersom dataförluster kan ske.
För att förhindra dataförluster använd "Säker borttagning av hårdvara och utmatning av
media” i Windows meddelandefält innan minneskortet tas bort.
Använda minneskortläsaren
Digitalkameror och andra digitala bildenheter använder minneskort för att lagra digitala bilder
eller mediaIler. Den inbyggda minneskortläsaren i frontpanelen på ditt system låter dig läsa
och skriva till en mängd olika minneskortenheter.
Använda minneskortet:
1.
Sätt in minneskortet i denna kortöppning.
2.
Välj ett program från AutoPlay fönstret för att komma åt dina Iler.
Om AutoPlay INTE är aktiverad på datorn svep med muspekaren över det nedre
vänstra hörnet på Windows
®
skrivbord och högerklicka på startskärmens miniatyrbild.
Från popup-menyn klicka på File
Explorer (ilutforskare
) och dubbelklicka sedan på
minneskortikonen för att komma åt data på det.
Varje kortfack har en egen enhetsbokstav och ikon vilka visas på skärmen
Computer
(Dator)
.
Minneskortläsarens LED lyser och blinkar när data läses från eller skrivs till
minneskortet.
Ett minneskort är format så att den endast passar i en riktning. Tvinga INTE in kortet i en
öppning för att undvika att kortet skadas.
Du kan placera media i ett eller Lera kortfack och använda varje media oberoende.
Placera endast ett minneskort i ett fack åt gången.
Svep med muspekaren över nedre vänstra hörnet på Windows
®
skrivbord och högerklicka
sedan på startskärmen miniatyrbild. Från popup-menyn klicka på
File Explorer
(ilutforskare
) för att öppna skärmen
Computer (dator
).
Sample
This manual is suitable for devices