ASUS CG8580 user manual download (Page 43 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 88
SVENSKA
ASUS CG8580
43
Kapitel 4
Använda din dator
Korrekt hållning när du använder din bordsdator
När du använder din bordsdator är det nödvändigt att du behåller en korrekt hållning för att
förhindra ansträngningar för dina handleder, händer och andra leder och muskler. Detta avsnitt
ger dig tips om hur du undviker fysiska obehag och eventuella skador när du använder och
njuter av din bordsdator.
Eye level to the top of
the monitor screen
Foot rest
90˚ angles
Bibehålla rätt hållning:
Placera din datorstol så att dina armbågar är vid eller strax ovanför tangentbordet för
att få en komfortabel skrivarposition.
Justera höjden på stolen för att se till att dina knän är något högre än dina höfter för
att baksidan av dina lår skall slappna av. Om det behövs använd en fotpall för att öka
nivån på knäna.
Ställ in baksidan på din stol att att basen på ryggen har fast stöd och är vinklat något
bakåt.
Sitt upprätt med dina knän, armbågar och höfter i ungefär 90° vinkel när du sitter
framför datorn.
Placera monitorn direkt framför din och vrid ovansidan av monitorn i jämnhöjd med din
ögonnivå så att dina ögon tittar något nedåt mot skärmen.
Håll musen nära tangentbordet och om så behövs använd ett handledsstöd för att
minska trycket på handlederna när du skriver.
Använd din bordsdator på en komfortabelt upplyst plats och håll den borta från
blänkande källor såsom fönster och direkt solljus.
Ta mikropausar från användningen av din bordsdator.
Ögonnivå till överkanten på
monitorn
Fotstöd
Sample
This manual is suitable for devices