ASUS CG8580 user manual download (Page 42 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 88
Kapitel 3: Ansluta enheter till din dator
SVENSKA
Anslutning av en HDTV
Anslut en High DeInition TV (HDTV(högdeInitions-TV)) till HDM±-porten på datorn.
Du behöver en HDMI-kabel för att ansluta HDTV och datorn. HDMI-kabeln köps separat.
För att få den bästa visningsprestanda bör du se till att HDMI-kabeln är kortare än 15
meter.
Sample
This manual is suitable for devices