ASUS CG8580 user manual download (Page 41 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 88
ASUS CG8580
41
SVENSKA
5.
Välj skärmläget från
Multiple displays: (Multipla skärmar:)
rullgardinslistan.
Duplicera dessa skärmar
: Välj detta alternativ för att använda den extra
monitorn som en dublett av din huvudskärm.
Utöka dessa skärmar
: Välj detta alternativ för att använda den extra monitorn
som en utökad skärm. Detta ökar ditt skrivbordsutrymme.
Visa endast skrivbordet på 1 / 2
: Välj detta alternativ för att endast visa
skrivbordet på monitor 1 eller monitor ±.
6.
Klicka på
Apply (Tillämpa)
eller
OK
. Klicka sedan på
Keep Changes (Spara
ändringarna)
i bekräftelsemeddelandet.
3.
Slå på datorn.
4.
Gör något av följande för att öppna inställningsskärmen för
Screen Resolution
(Skärmupplösning)
:
Från startskärmen
a)
Starta Alla appar-skärmen och fäst kontrollpanelen på startskärmen.
För mer detaljerad information, se
Pinning an app on the Start Screen (Fästa en app
på startskärmen) i avsnittet Working with Windows
Windows
®
Apps (Arbeta med Windows®-
Windows®-
appar)
.
b)
I kontrollpanelen, klicka på
Adjust screen resolution (Justera
skärmupplösningen)
under
Appearance and Personali²ation (Utseende och
anpassning).
I skärmen skrivbordsläge
a)
Starta skrivbordsläge i startskärmen.
b)
Högerklicka någonstans i skrivbordsfönstret. När popup- menyn visas klicka på
Personali²e (Anpassa) > Display (Skärm) > Change display settings (Ändra
skärminställningar
).
Sample
This manual is suitable for devices