ASUS CG8580 user manual download (Page 40 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 88
40
Kapitel 3: Ansluta enheter till din dator
SVENSKA
�nsluta ±era externa skär¶ar
Din bordsdator kan levereras med VGA-, HDMI- eller DVI-portar vilka gör att du kan ansluta
Lera externa skärmar.
·nställnIng aµ ±era skär¶ar
När Lera monitorer används måste du ställa in visningsläge. Du kan använda den extra
monitorn som en dubblett till din huvudskärm eller som en utökning för att förstora ditt
Windowsskrivbord.
·nställnIng aµ ±era skär¶ar:
1.
Stäng av datorn.
±.
Anslut de två monitorerna til datorn och anslut strömsladdarna till monitorerna. Se
avsnittet
Inställning av din dator
i kapitel 1 för detaljer om hur du skall ansluta en
monitor till datorn.
När ett graIkkort Inns installerat i din dator anslut monitorerna till utgångarna på
graIkkortet.
För vissa graIkkort har endast den monitor som är inställd att vara den primära skärmen
visning under POST (Power On Self Test/självtest vid strömtillslag). Den dubbla
skärmfunktionen fungerar endast under Windows.
Sample
This manual is suitable for devices