ASUS CG8580 user manual download (Page 39 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 88
ASUS CG8580
39
SVENSKA
Växla mellan ljud- och inspelningsenheter
För att växla mellan ljud- och inspelningsenheten från Phoebus-kontrollenheten och
FIO-ljudkontakten:
1.
Högerklicka på volymikonen i systemfältet och klicka på
Playback devices
(Uppspelningsenheter)
.
2.
Klicka på Liken Recording (±nspelning) eller Playback (Uppspelning) och högerklicka
sedan på ljudenheten. Klicka på
Set as Default Communication Device (Ställ in
som standardenhet för kommunikation
).
Sample
This manual is suitable for devices