ASUS CG8580 user manual download (Page 33 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 88
SVENSKA
ASUS CG8580
33
Kapitel 3
Ansluta enheter till din dator
Ansluta en USB-lagringsenhet
Denna bordsdator har USB ±.0/1.1/3.0 portar på både fram- och baksidan. USB-portarna gör
att du kan ansluta USB-enheter såsom lagringsenheter.
Att ansluta en USB-lagringsenhet:
Mata in USB-lagringsenheten i din dator.
Frontpanel
Bakre panel
Ta INTE bort en USB-lagringsenhet när dataöverföring pågår. Om så görs kan det orsaka
dataförlust eller ge skador på USB-lagringsenheten.
USB3.0/UASP
USB KB/MS
Borttagning av USB-lagringsenheter:
1.
På Startskärmen, klicka på
Desktop (Skrivbord)
för att starta skrivbordsläget.
±.
Klicka på
i aktivitetsfältet och klicka sedan
Eject [Name of USB Drive] (Mata ut [USB-
enhetens namn])
.
3.
När meddelandet
Safe to Remove Hardware
(Säkert att ta bort hårdvara)
poppar upp, ta
bort USB-lagringsenheten från din dator.
Du kan ansluta din USB-lagringsenhet till USB 3.0-portarna..
Sample
This manual is suitable for devices