ASUS CG8580 user manual download (Page 32 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 88
Kapitel ±: Använda Windows
®
8
SVENSKA
Öppna BIOS-inställningarna
BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systeminställningar för maskinvara som behövs
för systemstart av bordsdatorn.
± normala fall gäller B±OS-inställningarna de Lesta situationer för att garantera optimal
prestanda. Ändra inte på standard-BIOS-inställningarna annat än i följande fall:
Ett felmeddelande visas på skärmen under systemstart och begär att du kör BIOS-
inställningarna.
Du har installerat en ny systemkomponent som kräver ytterligare BIOS-inställningar
eller –uppdatering.
Felaktiga BIOS-inställningar kan resultera i instabilitet eller startfel. Du rekommenderas å
det starkaste att endast ändra BIOS-inställningar med hjälp av utbildad servicepersonal.
Snabböppning av BIOS
Windows
®
8 startar snabbt och därför har vi utvecklat följande tre sätt för att du snabbt ska
kunna komma åt BIOS.
Tryck på strömbrytaren i minst fyra sekunder för att stänga av bordsdatorn och tryck
sedan på strömbrytaren en gång till för att starta datorn igen. Tryck sedan på <Del>
under POST.
När datorn är avstängd, dra ut nätsladden ur datorn. Sätt tillbaka sladden och tryck
sedan på strömknappen på datorn. Tryck på <Del> under POST.
POST (Power-On Self Test) är en serie programvarukontrollerade diagnostiska tester som
körs när du startar datorn.
Sample
This manual is suitable for devices