ASUS CG8580 user manual download (Page 31 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 88
ASUS CG8580
31
SVENSKA
+ <+>
Startar förstoraren och zoomar in på skärmen.
+ <->
Zoomar ut ur fönstret.
+ <,>
Gör så att du kan se skrivbordet.
+ <Enter>
Öppnar inställningarna för Skärmläsaren.
+ <Prt Sc>
Aktiverar skärmutskriftsfunktionen.
Stänga AV bordsdatorn
Stänga AV bordsdatorn:
Gör något av följande för att stänga av bordsdatorn:
I Charmfält, klicka på
Settings (Inställningar) > Power (Strömförsörjning) > Shut
down (Stäng av)
för normal avstängning.
I inloggningsfönstret, klicka på
Power (Strömförsörjning) > Shutdown (Stäng av)
.
Om datorn inte svarar, håll ner strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder tills datorn stängs
av.
Försätta datorn i viloläge
För att försätta datorn i viloläge, tryck en gång på strömbrytaren.
Sample
This manual is suitable for devices