ASUS CG8580 user manual download (Page 30 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 88
30
Kapitel ±: Använda Windows
®
8
SVENSKA
Andra tangentbordsgenvägar
Med tangentbordet kan du också använda följande genvägar för att hjälpa dig att starta
applikationer och navigera i Windows
®
8.
Växlar mellan Startskärmen och senast körda app.
+ <D>
Startar skrivbordet.
+ <E>
Startar datorfönstret på skrivbordet.
+ <F>
Öppnar Ilsökningsrutan.
+ <H>
Öppnar delningsrutan.
+ <I>
Öppnar inställningsrutan.
+ <K>
Öppnar enhetsrutan.
+ <L>
Aktiverar låsskärmen.
+ <M>
Minimerar ±nternet Explorer-fönstret.
+ <P>
Öppnar den andra bildskärmsrutan.
+ <Q>
Öppnar appsökningsrutan.
+ <R>
Öppnar fönstret Kör.
+ <U>
Öppnar Hjälpmedelscenter.
+ <W>
Öppnar sökrutan för inställningar.
+ <X>
Öppnar en menyruta med Windows-verktyg.
Sample
This manual is suitable for devices