ASUS CG8580 user manual download (Page 3 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 88
3
SVENSKA
Innehållsförteckning
Meddelanden
.................................................................................................
5
Säkerhetsinformation
.....................................................................................
8
Symboler som används i denna bruksanvisning
...........................................
9
Var du hittar mer information
.........................................................................
9
Förpackningsinnehåll
...................................................................................
10
Kapitel 1
Komma igång
Välkommen!
..................................................................................................
11
Lär känna din dator
.......................................................................................
11
Inställning av din dator
.................................................................................
16
Slå PÅ AV datorn
.........................................................................................
19
Kapitel 2
Använda Windows
®
8
Start för första gången
.................................................................................
±1
Using the Windows
®
UI (använda Metro-gränssnittet)
.................................
±±
Arbeta med Windows
®
-appar
.......................................................................
±5
Andra tangentbordsgenvägar
......................................................................
30
Stänga AV bordsdatorn
................................................................................
31
Försätta datorn i viloläge
.............................................................................
31
Öppna BIOS-inställningarna
........................................................................
Kapitel 3
Ansluta enheter till din dator
Ansluta en USB-lagringsenhet
.....................................................................
33
Anslutning av mikrofon och högtalare
..........................................................
34
Ansluta Phoebus-enheten (med ett Phoebus-ljudkort)
................................
37
Ansluta Lera externa skärmar
......................................................................
40
Anslutning av en HDTV
...............................................................................
Kapitel 4
Använda din dator
Korrekt hållning när du använder din bordsdator
.........................................
43
Använda minneskortläsaren
........................................................................
44
Använda den optiska enheten
.....................................................................
45
Använda ASUS ROG U9N speltangentbord
................................................
46
Använda ASUS GX900 spelmus
.................................................................
47
Sample
This manual is suitable for devices