ASUS CG8580 user manual download (Page 28 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 88
±8
Kapitel ±: Använda Windows
®
8
SVENSKA
Inuti Charmfält
Sök
Med det här verktyget kan du leta efter Iler, applikationer eller program
på din bordsdator.
Dela
Med det här verktyget kan du dela applikationer via sociala nätverk eller
e-post.
Start
Det här verktyget återgår till Startskärmen. I Startskärmen kan du också
använda den hör funktionen för att återgå till en tidigare öppnad app.
Enheter
Med det här verktyget kan du komma åt och dela Iler med de enheter
som anslutits till din bordsdator, t.ex. en extern bildskärm eller
skrivare.
Inställningar
Med det här verktyget kan du komma åt datorinställningarna på din
bordsdator.
Sample
This manual is suitable for devices