ASUS CG8580 user manual download (Page 26 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 88
±6
Kapitel ±: Använda Windows
®
8
SVENSKA
Komma åt skärmen Alla appar
± skärmen Alla appar kan du konIgurera inställningarna för en app eller fästa den på
Startskärmen eller aktivitetsfältet i skrivbordsläget.
Öppna skärmen Alla appar
Högerklicka på Startskärmen eller tryck på
+ <Z> och klicka sedan på Alla appar-ikonen.
Fästa en app på Startskärmen
1.
Starta Alla appar-skärmen.
±.
I Alla appar-skärmen, högerklicka på en app för att visa dess inställningsfält.
3.
I inställningsfältet, klicka på
Pin to Start (Fäst på Start
).
Sample
This manual is suitable for devices