ASUS CG8580 user manual download (Page 25 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 88
ASUS CG8580
±5
SVENSKA
Arbeta med Windows
®
-appar
Starta och anpassa dina appar med datorns tangentbord eller mus.
Starta appar
Placera muspekaren på en app och starta den genom att vänsterklicka.
Tryck på <Tab> två gånger och använd sedan piltangenterna för att bläddra igenom
apparna. Tryck på <Enter> för att starta vald app.
Anpassa appar
Du kan Lytta på, ändra storlek på eller plocka bort appar från startskärmen via följande steg.
För att Lytta på en app, dra och släpp den på en ny plats.
Ändra storlek på appar
Högerklicka på appen för att aktivera dess inställningsfält och klicka sedan på
Smaller
(Mindre).
Plocka bort appar
Plocka bort en app från Startskärmen genom att högerklicka på appen för att aktivera dess
inställningsfält och klicka sedan på Unpin from
Start (Plocka bort från Start)
.
Stänga appar
Flytta muspekaren till överdelen av den startade appen och vänta tills pekaren
förvandlas till en handikon.
Dra och släpp sedan appen till skärmens nedre del för att stänga den.
Från skärmen i den körda appen, tryck på <Alt> + <F4>.
Sample
This manual is suitable for devices