ASUS CG8580 user manual download (Page 22 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 88
±±
Kapitel ±: Använda Windows
®
8
SVENSKA
Using the Windows
®
UI (använda Metro-gränssnittet)
Windows
®
-gränssnittet är den brickbaserade bildskärmen som används i Windows
®
8. Det
inkluderar följande egenskaper som du kan använda när du arbetar på din bordsdator.
Startskärmen
Startskärmen visas när du loggat in på ditt användarkonto. Den hjälper dig att organisera de
program och applikationer du behöver på en enda plats.
Tryck på Windows-tangenten
för att starta Startskärmen från valfri app.
Windows
®
-appar
Detta är appar som fästs på Startskärmen och visas i brickformat för lätt och enkel åtkomst
En skärmupplösning på 1024 x 768 bildpunkter eller mer krävs för att köra en Metro-app.
Vissa appar kräver att du loggar in på ditt Microsoft-konto innan de kan köras för fullt.
Användarkonto
In/ut²oomningsknapp
för appar
Windows
®
-appar
Sample
This manual is suitable for devices