ASUS CG8580 user manual download (Page 21 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 88
SVENSKA
ASUS CG8580
±1
Kapitel 2
Använda Windows
®
8
Start för första gången
När du använder din dator första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida
dig genom konIgurationen av Windows
®
8 operativsystemet.
Starta första gången:
1.
Slå på datorn. Vänta några minuter tills skärmen
Set Up Windows (Inställning av
Windows)
visas.
±.
Läs noga igenom licensvillkoren. Markera
I accept the license terms for using
Windows (Jag accepterar licensvillkoren för att använda Windows)
och klicka på
Accept (Acceptera).
3.
Följ anvisningarna på skärmen för konIguration av följande grundläggande funktioner.
Anpassa
Inställningar
4.
När du är klar med konIgurationen av de grundläggande funktionerna visas Windows
®
8 videosjälvstudien. Titta på självstudien för att lära dig mer om funktionerna i
Windows
®
8.
För detaljerad info om att använda Windows
®
8, se de följande avsnitten.
Sample
This manual is suitable for devices