ASUS A4321 user manual download (Page 9 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 72
Säkerhetsinformation
Allt-i-ett dator Serierna är designad och testad för att uppfylla de
senaste säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning.
För att garantera din säkerhet är det dock viktigt att du läser igenom
följande säkerhetsinstruktioner.
Systeminställning
Läs igenom och följ alla instruktioner i dokumentationen innan
systemet används.
Använd inte denna produkt i närheten av vatten eller värmekällor,
t.ex. element.
Installera systemet på en stabil yta.
Öppningar i chassit är till för ventilation. Täck inte över
öppningarna. Se till att du lämnar gott om utrymme
för ventilation runt systemet. Stick aldrig in föremål i
ventilationsöppningarna.
Använd produkten i miljöer där den omgivande temperaturen
ligger mellan 0 ˚C och 40˚C.
Om förlängningssladd används, se till att den sammanlagda
amperetalet för alla anslutna enheter inte överskrider dess
amperemärkning.
Försiktighet vid användning
Trampa inte på, och placera inget ovanpå, nätsladden.
Spill inte vatten eller andra vätskor på systemet.
När systemet är avstängt ²ödar fortfarande en svag elektrisk
ström i systemet. Koppla alltid ur all strömförsörjning och alla
modem och nätsladdar ur eluttagen före rengöring av systemet.
ASUS allt-i-ett dator
9
Sample
This manual is suitable for devices