ASUS A4321 user manual download (Page 8 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 72
Alla illustrationer och skärmbilder i denna handbok ges endast
i referenssyfte. Faktiska produktspeci±kationer och skärmbilder
från programvara kan variera mellan olika områden. Besök ASUS
Webbplats www.asus.com för senast tillgänglig information.
Ikoner
Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för fullföljande
av en serie med uppgifter eller procedurer på ASUS allt-i-ett dator.
= (tillval) Använda styrplattan
= (tillval) Använd den kabelanslutna/trådlösa musen.
=
(tillval) Använd det kabelanslutna/trådlösa
tangentbordet.
ASUS allt-i-ett dator
8
Sample
This manual is suitable for devices