ASUS A4321 user manual download (Page 7 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 72
Termer som används i denna handbok
För att markera nyckelinformation i denna bruksanvisning presenteras
meddelanden enligt följande:
VIKTIGT!
Detta meddelande innehåller vital information som måste följas
för att fullfölja en uppgift.
OBS!
Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som
kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.
VARNING!
Detta meddelande innehåller viktig information som måste
följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och
förhindra skador på Allt-i-ett dator data och komponenter.
Typogra±
fet
= Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.
kursiv =
Detta indikerar knapparna som du bör trycka på på
tangentbordet.
ASUS allt-i-ett dator
7
Sample
This manual is suitable for devices