ASUS A4321 user manual download (Page 68 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 72
Förhindra hörselskador
För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög
volym under långa perioder.
Beläggningsmeddelande
VIKTIGT!
För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används
en beläggning för att isolera pekplattans hölje förutom på sidorna där
ansluningarna är placerade.
ASUS allt-i-ett dator
68
Sample
This manual is suitable for devices