ASUS A4321 user manual download (Page 67 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 72
Uppfyllelse och deklaration av globala
miljöbestämmelser
ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och
tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens
livscykel för en ASUS produkt är i linje med globala miljöbestämmelser.
Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande
krav.
redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:
Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration
EU REACH SVHC
Korea RoHS
ASUS återvinning / Återtagningstjänst
ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande
för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi
tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för
återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt
förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.
REACH
UppfyllerREACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction
of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning))
reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra
produkter på ASUS REACH webbsida på http://csr.asus.com/english/
REACH.htm.
ASUS allt-i-ett dator
67
Sample
This manual is suitable for devices