ASUS A4321 user manual download (Page 66 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 72
INGEN DEMONTERING
Garantin gäller inte för produkter som
demonterats av användare
Varning för lithium-ion-batteri
VARNING
: Batteriet kan explodera om det sätts i på felaktigt sätt. Byt
endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas
av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens
instruktioner.
Får ej utsättas för vätskor
Utsätt inte enheten för och använd den inte nära vätskor, regn eller fukt.
Enheten är varken vattentät eller oljesäker.
Den överkryssade soptunnan innebär att produkten (elektrisk och
elektronisk utrustning och knappbatterier som innehåller kvicksilver)
inte bör placeras tillsammans med hushållsavfall. Kontrollera de lokala
bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.
Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den
överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de
vanliga hushållssoporna.
ASUS allt-i-ett dator
66
Sample
This manual is suitable for devices