ASUS A4321 user manual download (Page 65 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 72
Trådlös driftkanal för olika domäner
N. America
2.412-2.462 GHz
Kanal 01 till kanal 11
Japan
2.412-2.484 GHz
Kanal 01 till kanal 14
Europe ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanal 01 till kanal 13
CE Märkesvarning
Detta är en Klass B produkt, i en hemmiljö kan denna produkt orsaka
radiostörningar där användaren kan avkrävas att vidtaga adekvata
åtgärder.
WiFi som använder 5150-5350 MHz kommer att begränsas för
användning inomhus i de länder som anges i tabellen:
AT
BE
BG
CZ
DK
EE
FR
DE
IS
IE
IT
EL
ES
CY
LV
LI
LT
LU
HU
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SI
SK
TR
FI
SE
CH
UK
HR
ASUS allt-i-ett dator
65
Sample
This manual is suitable for devices