ASUS A4321 user manual download (Page 64 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 72
Ändringar eller modi±eringar som inte uttryckligen godkänts av parten
som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att
hantera utrustningen.
Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering
är aktuell under följande två villkor: (1) Apparaten får inte orsaka
allvarlig störning. (2) Apparaten måste godkänna all mottagen störning,
medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.
Enheten är begränsad till användning inomhus vid användning inom
5,15 till 5,25 GHz frekvensområdet.
Varning för RF-exponering
Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med
medföljande instruktioner, och antennen/antennerna som används
för denna sändare måste monteras på ett avstånd av minst 20cm från
varje person. De får inte placeras eller användas tillsammans med
annan antenn eller sändare. Slutanvändare och installatörer måste ges
instruktioner om antennmontering och villkor för sändarens drift för att
på ett tillfredsställande sätt kunna uppfylla krav på RF-exponering.
VIKTIGT!
Användning utomhus i 5,15~5,25 GHz-band är förbjudet. Denna
enhet saknar Ad-hoc-funktion för 5250~5350 och 5470~5725 MHz.
FÖRSIKTIGHET:
Ändringar eller modi±eringar som inte uttryckligen
godkänts av DEN SOM GES RÄTTEN ATT ANVÄNDA denna produkt kan
upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
ASUS allt-i-ett dator
64
Sample
This manual is suitable for devices