ASUS A4321 user manual download (Page 60 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 72
ASUS allt-i-ett dator
60
4.
Ta bort skruvarna på HDD-facket (A) och ta ut hårddidken (B).
5.
Sätt den nya hårddisken i facket med kontakterna vända utåt.
6.
Passa in hårddisken med skruvhålen i facket, och fäst med
skruvarna som du tidigare tagit bort.
Sample
This manual is suitable for devices