ASUS A4321 user manual download (Page 6 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 72
Om denna manual
Denna manual ger information om hårdvaran och programfunktioner
för din Allt-i-ett dator, organiserat genom följande kapitel:
Kapitel 1: Hårdvaruinställning
Detta kapitel ger detaljer om hårdvarukomponenterna i Allt-i-ett
dator.
Kapitel 2: Använda din Allt-i-ett dator
Detta kapitel förser dig med information om användning av Allt-i-
ett dator.
Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10
Detta kapitel ger en översikt över användning av Windows® 10 i
Allt-i-ett dator.
Kapitel 4: Återställning av ditt system
Detta kapitel ger återställningsalternativ för Allt-i-ett dator.
Kapitel 5: Reparera eller modi±era din ASUS allt-i-ett dator
Detta kapitel vägleder dig igenom proceduren för att reparera
eller modi±era delar av din allt-i-ett-dator.
Bilagor
Denna sektion inkluderar noteringar coh säkerhetsuttalanden för
Allt-i-ett dator.
ASUS allt-i-ett dator
6
Sample
This manual is suitable for devices