ASUS A4321 user manual download (Page 59 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 72
ASUS allt-i-ett dator
59
Ta bort och byt hårddisken (HDD)
1.
Sätt tillbaka bakstycket på din allt-i-ett-dator.
OBS!
För mer information, se steg 1~2 i avsnittet
Installera en RAM-
minnesmodul.
2.
Lås upp haken.
3.
Flytta HDD-facket åt vänster (A), håll i den svarta drag²iken och
dra därefter ut HDD-facket ur HDD-vaggan (B).
VIKTIGT!
Endast tekniker som auktoriserats av ASUS får ta bort och byta
ut HDD inuti allt-i-ett-datorn. Se villkoren i garantibeviset.
Sample
This manual is suitable for devices