ASUS A4321 user manual download (Page 57 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 72
ASUS allt-i-ett dator
57
3.
Använd båda händerna, sätt in RAM-modulen i RAM-modulfacket
(A) och tryckner den tills den klickar på plats (B).
OBS!
RAM-modulen passar bara i en riktning. Om den inte passar, prova att
vända på den.
Se till att RAM-modulen sitter säkert på plats. Sidspåren på RAM-
modulen ska sitta stadigt på plats.
spår
30° vinkel
Sample
This manual is suitable for devices