ASUS A4321 user manual download (Page 55 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 72
Kapitel 5: Reparera eller
modiIera din ASUS allt-i-ett
dator
Installera en Random Access Memory- (RAM)
modul
Reparera eller modi±era RAM (Random Access Memory)-modulen på
din ASUS allt-i-ett-dator.
VARNING!
Ta bort ansluten kringutru
s
tning, telefon,
telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern
strömförsörjning, batteripaket etc.) innan du tar bort baksidan.
VIKTIGT!
Endast tekniker som auktoriserats av ASUS får ta bort och installera
RAM-modulen i allt-i-ett-datorn. Se villkoren i garantibeviset.
Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljare för
information om uppgraderingar av minnet på din ASUS allt-i-ett
dator.
Köp endast expansionsmoduler från återförsäljare av denna
ASUS allt-i-ett dator för att garantera maximal kompatibilitet och
tillförlitlighet.
OBS!
RAM-modulens utseende kan varera efter modell, men RAM-
modulinstallationen förblir densamma.
ASUS allt-i-ett dator
55
Sample
This manual is suitable for devices