ASUS A4321 user manual download (Page 53 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 72
Utför återställning
Se följande steg om du vill komma åt och använda något av de
tillgängliga återställningsalternativen för din ASUS allt-i-ett-dator.
1.
Starta
Settings (Inställningar) och välj Update and security
(Uppdatering och säkerhet).
Advanced startup (Avanacerad start)
- Genom att använda
detta alternativ kan du genomföra andra avancerade
återstälningsalternativ på din ASUS allt-i-ett-dator, som t.ex.:
-
Använda ett USB-minne, nätverksanslutning eller Windows
återställnings-DVD för att starta din ASUS allt-i-ett-dator.
-
Med
Troubleshoot (Felsök)
för att aktivera något av dessa
avancerade återställningsalternativ: Systemåterställning,
systembildsåterställning, startreparation, kommandotolk,
inställningar för UEFI fast programvara, Starinställningar.
ASUS allt-i-ett dator
53
Sample
This manual is suitable for devices