ASUS A4321 user manual download (Page 52 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 72
Återställning av ditt system
Användning av återställningsalternativ på din ASUS allt-i-ett dator ger
dig möjlighet dig att återställa systemet till sitt ursprungliga tillstånd
eller bara uppdatera datorns inställningar för att förbättra prestandan.
VIKTIGT!
Säkerhetskopiera alla dina data±ler innan du genomför något
återställningsalternativ på din ASUS allt-i-ett-dator.
Anteckna vilktiga anpassade inställningar som nätverksinställningar,
användarnamn och lösenord för att undvika förlust av data.
Kontrollera att din ASUS allt-i-ett-dator är ansluten till elnätet innan
du återställer systemet.
Windows® 10 ger dig möjlighet att utföra alla dessa
återställninsalternativ:
Spara mina ±ler
- Detta alternativ tillåter dig att uppdatera din
ASUS allt-i-ett-dator utan att påverka personliga ±ler (foton,
musik, videor, dokument).
Med detta alternativ kan du kan återställa din ASUS allt-i-ett-
dator till fabriksinställningarna och ta bort andra installerade
appar.
Ta bort allting
- Detta alternativ återställer fabriksinställningarna
på din ASUS allt-i-ett-dator.
Go back to an earlier build (Gå tillbaka till en tidigare version)
- Detta alternativ tillåter dig att gå tillbaka till en tidigare version.
Använd detta alternativ om denna version inte fungerar för dig.
ASUS allt-i-ett dator
52
Sample
This manual is suitable for devices