ASUS A4321 user manual download (Page 51 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 72
Kapitel 4:
Återställning av ditt system
Öppna BIOS inställning
BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemets
hårdvaruinställningar som behövs för att starta ASUS allt-i-ett-dator.
I normala fall gäller BIOS-inställningarna de ²esta situationer för att
garantera optimal prestanda. Ändra inte standardinställningarna i BIOS,
annat än vid följande förhållanden:
Ett felmeddelande visas på skärmen under systemstart och begär
att du kör BIOS-inställningarna.
Du har installerat en ny systemkomponent som kräver ytterligare
BIOS-inställningar eller -uppdatering.
VARNING!
Felaktiga BIOS-inställningar kan resultera i instabilitet eller
startfel. Du rekommenderas å det starkaste att endast ändra BIOS-
inställningar med hjälp av utbildad servicepersonal.
Snabböppning av BIOS
Åtkomst till BIOS:
Tryck på strömknappen för att slå på ASUS allt-i-ett datorn och
tryck sedan på <F2> eller <Del> under POST.
OBS!
POST (Power-On Self Test/självtest vid påslagning) är en serie
programkontrollerade diagnostiska tester som körs när ASUS allt-i-ett
datorn slås på.
ASUS allt-i-ett dator
51
Sample
This manual is suitable for devices