ASUS A4321 user manual download (Page 5 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 72
Kapitel 5: Reparera eller modi±era din ASUS allt-i-ett dator
Installera en Random Access Memory- (RAM) modul
..................................
55
Ta bort och byt hårddisken (HDD)
......................................................................
59
Bilagor
Meddelanden
..............................................................................................................
63
Federal Communication Commission Interference Statement
.....................
63
Varning för RF-exponering
..........................................................................................
64
Trådlös driftkanal för olika domäner
.......................................................................
65
CE Märkesvarning
...........................................................................................................
65
REACH
.................................................................................................................................
67
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser
...........................
67
ASUS återvinning / Återtagningstjänst
..................................................................
67
Beläggningsmeddelande
............................................................................................
68
Förhindra hörselskador
................................................................................................
68
ENERGY STAR-efterlevande produkt
.......................................................................
69
TCO-certifiering (endast för A6421)
.........................................................................
70
ASUS allt-i-ett dator
5
Sample
This manual is suitable for devices