ASUS A4321 user manual download (Page 48 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 72
Stänga av ASUS Allt-i-ett dator
Du kan stänga av din ASUS allt-i-ett-dator genom att följa någon av de
följande procedurerna:
eller
Starta startmenyn, och välj
>
Shut
down (Stäng av)
för att stänga av normalt.
Från inloggningsskärmen, välj
>
Shut down
(Stäng av).
Tryck på
för att starta
avstängningsfönster. Välj
Shut Down (Stäng av)
från rullgardinsmenyn och välj sedan
OK.
Om ASUS Allt-i-ett dator inte svarar, tryck på och
håll kvar strömknappen i minst fyra (4) sekunder
tills ASUS Allt-i-ett dator stängs av.
ASUS allt-i-ett dator
48
Sample
This manual is suitable for devices