ASUS A4321 user manual download (Page 47 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 72
7.
Återgå till fönstret
Network and Sharing Center
(Nätverks- och delningscenter)
och välj
Set up
a new connection or network (Installera en
nätverksanslutning eller nätverk).
8.
Välj
Connect to the Internet (Anslut till Internet)
och välj därefter
Next (Nästa)
.
9.
Välj
Broadband (PPPoE) (Bredband (PPPoE))
.
10.
Ange användarnamn, lösenord och anslutningens
namn och välj
Connect (Anslut)
.
11.
Välj
Close (Stäng)
för att avsluta kon±gurationen.
12.
Välj
i aktivitetsfältet och klicka därefter på
anslutningen du just skapat.
13.
Ange ditt användarnamn och lösenord och välj
Connect (Anslut)
för att ansluta till Internet.
Kon±gurera en statisk IP-adressanslutning:
eller
1.
Upprepa steg 1 till 5 under
Connecting to a
dynamic IP/PPPoE network connection
(Ansluta till
ett dynamiskt IP/PPPoE nätverk)
.
2
Välj
Use the following IP address (Använd
följande IP-adress)
.
3.
Ange IP-adressen, nätmask och standard-gateway
från din iInternetleverantör.
4.
Vid behov kan du även ange önskad DNS-
serveradress och alternativ DNS-serveradress och
trycka på
OK.
ASUS allt-i-ett dator
47
Sample
This manual is suitable for devices