ASUS A4321 user manual download (Page 46 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 72
Anslutning till trådbundna nätverk
Du kan även ansluta till trådbundna nätverk, t.ex. lokala nätverk och
bredband använd LAN-porten på din ASUS allt-i-ett-dator.
OBS!
Kontakta din Internettjänstleverantör (ISP) för information eller din
nätverksadministratör för hjälp med att installera din Internet-anslutning.
Se följande procedurer för att kon±gurera dina inställningar.
VIKTIGT!
Kontrollera att en nätverkskabel är ansluten mellan LAN-porten
på din ASUS allt-i-ett-dator och ett lokalt nätverk innan du vidtar följande
åtgärder.
Använda en dynamisk IP/PPPoE-
adressanslutning
eller
1.
Starta
Settings (Inställningar).
2.
Välj
Network & Internet (Nätverk och Internet).
3.
Välj
Ethernet > Network and Sharing Center
(Ethernet > Nätverks- och delningscenter).
4.
Välj din LAN och välj därefter
Properties
(Egenskaper)
.
5.
Välj
Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Internetprotokoll version 4)
klicka sedan på
Properties (Egenskaper)
.
6.
Välj
Obtain an IP address automatically (Erhåll en
IP-adress automatiskt)
och klicka på
OK
.
OBS!
Fortsätt till nästa steg om du använder PPPoE-anslutning.
ASUS allt-i-ett dator
46
Sample
This manual is suitable for devices