ASUS A4321 user manual download (Page 45 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 72
Bluetooth
Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med
andra Bluetooth-aktiverade enheter.
Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.
Du måste länka din ASUS allt-i-ett-dator till andra Bluetooth-aktiverade
enheter för att kunna göra dataöverföringar. Anslut dina enheter genom
att använda följande steg:
eller
1.
Starta
Settings (Inställningar)
från startmenyn.
2.
Välj
Devices (Enheter)
,
och därefter
Bluetooth
för
att söka efter Bluetooth-aktiverade enheter.
3.
Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din ASUS
allt-i-ett-dator med löseordet som skickats till den
enhet du valt. Om de är identiska, tryck på
Yes (Ja)
för att länka ASUS allt-i-ett-dator till enheten.
OBS!
För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli
uppmanad att ange lösenordet på din ASUS allt-i-ett-
dator.
ASUS allt-i-ett dator
45
Sample
This manual is suitable for devices