ASUS A4321 user manual download (Page 44 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 72
Anslutning till trådlösa nätverk
Wi-Fi-anslutning
Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela applikationer via sociala
nätverksplatser med din ASUS allt-i-ett-dators Wi-Fi-anslutning.
Aktiverar Wi-Fi
Anslut din ASUS allt-i-ett dator till ett Wi-Fi-nätverk med följande steg:
eller
1.
Välj ikonen
från aktivitetesfältet.
2.
Välj ikonen
för att aktivera Wi-Fi.
3.
Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga
Wi-Fi-anslutningar.
4.
Välj
Connect (Anslut)
för att starta
nätverksanslutningen.
OBS!
Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för
att aktivera Wi-Fi-anslutningen.
ASUS allt-i-ett dator
44
Sample
This manual is suitable for devices