ASUS A4321 user manual download (Page 37 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 72
ASUS allt-i-ett dator
37
Fästa ²er appar på startmenyn
Från
All apps (Alla appar),
tryck och håll appen du vill
lägga till startmenyn, och tryck på
Pin to Start (Fäst på
startmenyn).
Från
All apps (Alla appar),
placera muspekaren över
appen du vill lägga till på starmenyn, högerklicka
på den, och klicka därefter på
Pin to Start (Fäst på
startmenyn).
Från
All apps (Alla appar),
tryck på
på appen
som du vill lägga till startmenyn, och välj
Pin to start
(Fäst på startmenyn).
Fästa appar på aktivitetsfältet
Tryck och håll appen, tryck därefter på
Pin to Start
menu (Fäst på startmenyn)
.
Placera muspekaren över appen och högerklicka på
den, och klicka därefter på
Pin to taskbar (Fäst på
aktivitetsfältet).
Använd piltangenterna för att navuigera till appen.
Tryck på
, och välj
Pin to taskbar (Fäst på
aktivitetsfältet).
Sample
This manual is suitable for devices