ASUS A4321 user manual download (Page 34 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 72
ASUS allt-i-ett dator
34
Windows®-appar
Detta är appar som fästs på högra rutan på startmenyn och visas i
brickformat för lätt och enkel åtkomst.
OBS!
Vissa Windows®-appar kräver inloggning till ditt Microsoft-konto
innan de startar helt och hållet.
Sample
This manual is suitable for devices