ASUS A4321 user manual download (Page 32 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 72
ASUS allt-i-ett dator
32
Startmeny
Startmenyn är huvud-gateway till programmen på din ASUS allt-i-ett-
dator, Windows®-appar, mappar och inställningar på din bärbara dator.
Du kan använda startmenyn för att utföra dessa vanliga aktiviteter:
Starta program eller Windows®-appar
Öppna program eller Windows®-appar som används ofta
Inställningar för ASUS allt-i-ett dator
Få hjälp med Windows operativsystem
Stäng av din ASUS allt-i-ett dator
Logga ut från Windows eller växla till ett annat användarkonto
Ändra kontoinställningar, lås eller logga ut från ditt konto
Starta startmenyn
Stäng av, starta om eller låt din ASUS allt-i-ett-dator övergå till strömsparläge
Starta Alla appar
Starta Taskview
Starta en app från aktivitetsfältet
Starta en app från startsidan
Starta utforskaren
Starta Inställningar
Starta sök
Sample
This manual is suitable for devices