ASUS A4321 user manual download (Page 31 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 72
ASUS allt-i-ett dator
31
Kapitel 3:
Arbeta med Windows® 10
Start för första gången
När du startar din ASUS allt-i-ett-dator för första gången, en serie med
skärmar att visas för att guida dig genom kon±gurationen av Windows®
10 operativsystem.
Starta första gången:
1.
Sätt på datorn. Vänta några minuter tills installationsskärmen
visas.
2.
På installationsskärmen väljer du vilket språk allt-i-ett datorn ska
använda.
3.
Läs igenom licensvillkoren och klicka sedan på
I Accept (jag
accepterar)
.
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att kon±gurera följande
grundläggande poster:
Anpassa
Arbeta online
Inställningar
Ditt konto
5.
Efter kon±guration av grundposterna fortsätter Windows® 10
med installationen av appar och preferensinställningar. Stäng inte
av allt-i-ett datorn under installationsprocessen.
6.
När installationsprocessen är klar visas skrivbordet.
OBS!
Skärmdumparna i detta kapitel är endast avsedda som referens.
Sample
This manual is suitable for devices