ASUS A4321 user manual download (Page 29 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 72
ASUS allt-i-ett dator
29
Fingerglidning
Dra
Glid med ±ngrarna för att rulla
upp och ned och glid med ±ngret
för att panorera åt höger eller
vänster på skärmen.
Dra för att skapa en
markeringsram runt ²era
objekt.
Dra och släpp ett objekt
för att ²ytta den till en ny
plats.
Sample
This manual is suitable for devices