ASUS A4321 user manual download (Page 27 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 72
ASUS allt-i-ett dator
27
Gester för pekskärmspanelen
Gester ger dig möjlighet att starta program och komma åt
inställningarna för ASUS allt-i-ett datorn. Se följande illustrationer när
du använder handgester på pekskärmspanelen.
OBS!
Följande skärmbilder är endast till som referens. Pekskärmpanelens
utseende kan variera beroende på modell.
Använd pekskärmspanelgester på Windows® 10
Gesterna låter dig starta program och komma åt inställningarna för
ASUS allt-i-ett dator. Denna funktion kan aktiveras genom handgester
på ASUS allt-i-ett dator display.
Vänster kantsvepning
Höger kantsvepning
Svep från den vänstra kanten på
skärmen för att starta
Task view
(Aktivitetsvy)
.
Svep från den högra kanten på
skärmen för att starta
Action
Center (Återgärdscenter)
.
Sample
This manual is suitable for devices