ASUS A4321 user manual download (Page 21 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 72
ASUS allt-i-ett dator
21
Kapitel 2: Använda din ASUS
allt-i-ett dator
Placering på skrivbord
Placera din ASUS All-in-one PC på en plan yta såsom ett bord eller
skrivbord och dra ut ställningen tills den öppnas och snäpper på plats.
Luta sedan bildskärmen i en vinkel mellan -5 och 30 grader från upprätt
läge.
30
O
-5
O
Sample
This manual is suitable for devices