ASUS A4321 user manual download (Page 20 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 72
ASUS allt-i-ett dator
20
Luftventiler
Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm
luft till ASUS Allt-i-ett-dator.
VARNING!
Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar
eller andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom
det annars kan leda till överhettning.
Kabelhållare
Använd denna kabelhållare för att organisera kablarna
bakom allt-i-ett-datorn.
Kensington® säkerhetsöppning
Kensington® säkerhetsöppning ger dig möjlighet att
säkra din allt-i-ett dator med Kensington®-kompatibla
säkerhetsprodukter.
Manuellt lås för bakstycke
Det manuella bakstyckets lås används för att hålla
bakhöljet säkert på plats. Detta lås ska ²yttas manuellt
till ett olåst läge för att ta bort bakstycket.
Sample
This manual is suitable for devices