ASUS A4110 user manual download (Page 8 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 66
Veškeré obrázky a kopie obrazovek v této příručce jsou pouze
orientační. SpeciIkace skutečného produktu a obrazovky softwaru
se mohou v různých oblastech lišit. Nejaktuálnější informace jsou k
dispozici na webu společnosti ASUS www.asus.com.
Ikony
Následující ikony signalizují, které zařízení lze využít k realizaci řady
úkolů nebo postupů na ASUS All-in-One PC.
= Použijte touchpad.
= (volitelně) Použijte bezdrátovou myš.
= (volitelně) Použijte bezdrátovou klávesnici.
ASUS All-in-One PC
8
Sample
This manual is suitable for devices