ASUS A4110 user manual download (Page 63 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 66
Poznámka k izolaci
DŮLEŽITÉ!
Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu.
Zařízení je zaizolováno s výjimkou oblastí, kde se nacházejí ±O porty.
(Anglicky)
Prevence ztráty sluchu
V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při
vysoké hlasitosti.
ASUS All-in-One PC
63
Sample
This manual is suitable for devices