ASUS A4110 user manual download (Page 60 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 66
Varování o značce CE
Toto je výrobek třídy B, a v domácím prostředí může tento výrobek
způsobit rušení radiových vln, a v tom případě bude uživatel možná
nucen podniknout adekvátní opatření.
Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/
Bluetooth
Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/
EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro
slaboproudá zařízení“.
/
Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/
Bluetooth
Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského
parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a
telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.
platí pro zařízení třídy II.
ASUS All-in-One PC
60
Sample
This manual is suitable for devices