ASUS A4110 user manual download (Page 6 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 66
O této příručce
Tato příručka nabízí informace o hardwaru a softwaru All-in-One PC,
rozdělené do následujících kapitol:
Kapitola 1: Nastavení hardwaru
Popisuje hardwarové komponenty All-in-One PC.
Kapitola 2: Použití All-in-One PC
Poskytuje informace o používání All-in-One PC.
Kapitola 3: Práce s Windows® 10
Uvádí přehled, jak používat Windows® 10 na All-in-One PC.
Kapitola 4: Obnova systému
Popisuje možnosti obnovy All-in-One PC.
Přílohy
Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k All-in-One PC.
ASUS All-in-One PC
6
Sample
This manual is suitable for devices